Turbinentisch_01-310x234
Turbinentisch_02-310x234
Turbinentisch_03
Turbinentisch_05-175x234
Turbinentisch_04-175x234
buckinghamshire_04
buckinghamshire_03
buckinghamshire_02
buckinghamshire_01

MASA TIPI TEMELLER

 

Makine temellerinin tasarımı, hesaplanması ve inşası yüksek düzeyde bir doğruluk ve yeterlilik gerektirir. Bir türbinin yetersiz şekilde tasarlanmış veya inşa edilmiş bir temel nedeniyle arızalanması, tasarım ve inşaat maliyetlerine kıyasla çok yüksek olabilecek maliyetlere yol açabilir. Farklı türbin üreticilerinin temelleri için geçerli olan limitler, kod ve yönetmeliklerdeki asgari gerekliliklerden farklı olabilir. Bu, türbin temelinin statik ve dinamik davranışının değerlendirilmesinde zorluklara neden olabilir ve tasarımcının makine teçhizatı hakkında da bir anlayışa sahip olmasını gerektirir.

convex ZT GmbH, türbin / jeneratör üreticileri ile yakın işbirliği içinde masa tipi temellerin statik ve dinamik analizini gerçekleştirir. Yüksek deprem yükü olan bölgelerde, masa tipi temelin bina yapısı ile entegrasyonu ekonomik sonuçlar verebilir. Analizler, türbin temelinin tabii frekanslarını, işletme frekasında meydana gelen dinamik deplasmanların genliğini ve temelin dinamik rijitliğini hesaplamayı ve değerlendirmeyi içermektedir. Konu prestijli dergilerde yayınlanan makalelerde detaylı olarak tartışılmıştır (aşağıya bakınız).

Static and Dynamic Analysis of Concrete Turbine Foundations” Uzunoglu, T. et al. in Structural Engineering International 3/2008, Zürich
indir paper

„Statische und dynamische Berechnung von Turbinenfundamenten aus Stahlbeton“ Uzunoglu, T. et al. in: Beton- und Stahlbetonbau 100, Heft 10, 2005, Ernst & Sohn, Berlin
indir paper

Güncel proje referansları
Boras Termik Santralı, Isveç (2016)

Makinalar:
Buhar Türbini-Jeneratör
Tip:
Masa tipi, betonarme veya çelik
Titreşim kriteri:
yüksek ayarlı (high tuned)
Saport tipi:
rijid veya elastik

Fotoğraflar:
T. Uzunoglu, D. Svaldi