İNŞAAT YÖNETİMİ

convex ekibi, mal sahibi ve proje yöneticilerine destek amaçlı olarak, teknik, zamanlama ve maliyet konularında kontrolörlük ve yönetim hizmeti veriyor. Bu hizmeti, bütün proje aşamalarında, fizibilite’den başlayarak, planlama, uygulama ve işletime alma’da yerine getiriyoruz.

convex ZT GmbH kompleks endüstriyel projelerin tasarımını ve inşasını koordine eder; bu işler için elemanlarımız tasarımcının ofisine ve şantiye alanına gönderilir. Tasarım koordinasyonu, inşaat ruhsatı projelerinin hazırlanmasıyla başlar ve devreye alma işleminden sonra geçici kabulün alınması ile sona erer. Tüm tasarım hususları yetkili makamlar, müşteri ve yüklenici firmalar arasında koordine edilir. Tasarım koordinasyonu standartlaştırılmış araçlarla gerçekleştirilir (gerekli planlar “LeP” listesi ve açık hususlar listesi “LoP”).

convex ZT GmbH, mal sahibi adına inşaat şirketleri ile görüşmelerde bulunur ve inşaat sözleşmelerini hazırlar. convex ZT GmbH’nın çalışanları, Avusturya’daki ÖNORM B2110 / B2118’e, Almanya’daki VOB’ye ve FIDIC’in Rainbow Süitlerine göre (Kırmızı Kitap, Sarı Kitap ve Gümüş Kitap) inşaat sözleşmelerinin hazırlanmasında deneyim sahibidir.

convex ZT GmbH deneyimli kadrosu ile kompleks endüstriyel inşaat ve enerji santrali projeleri için genel müteahhit adına şantiye inşaat yönetimi hizmetleri sunar.

Referans projeler
Kombine Çevrim Santralı Gorzow, Polonya
Kombine Çevrim Santralı Bandirma I, Türkiye