UYGULAMA PROJESI

Uygulama projesi, bir binanın yapımı veya uyarlanması / yenilenmesi için gerekli olan tüm hesapları, dokümanları ve çizimleri içerir.

convex ZT GmbH her türlü proje için detay ve uygulama tasarımını hazırlar. Detay tasarım süresince gerekli tüm kılavuz ve detay statik ve dinamik hesaplar yapılır. Şili, Türkiye, Yunanistan ve Güney Avrupa ülkeleri gibi depremli ülkelerdeki projelere özgü tecrübemiz, depreme dayanıklı yapılar tasarlamamızı sağlar.

İlk olarak temel tipi, zemin araştırmasını baz alarak belirlenir. Akibinde, mimari çizimler, detay katalogları, kalıp ve donatı çizimleri (betonarme yapılar için) ve tasarım ve atölye çizimleri (çelik veya ahşap yapılar için) yapılır. Mimarlarımız ve yapısal tasarımcılarımız arasında yakın işbirliği içinde ısıtma, havalandırma, klima, tesisat ve elektrik projeleri hazırlanır.

Dünya çapındaki proje tecrübelerimize dayanarak, her ülkeye özgü kodlar, yönetmelikler, uygulamalar ve yürütme tiplerine uygun detay tasarımları hazırlayabiliyoruz. Özellikle, Amerikan UBC ve IBC kodlarına, Amerikan beton ve çelik kodlarına (ACI, AINSI/AISC, AWS) ve Amerikan deprem standart hükümlerine (ASCE/SEI, FEMA) göre statik hesaplamalarda deneyim sahibiyiz. Yapı, kalıp ve donatı çizimleri 3B olarak hazırlanıp, BIM (Building Information Modelling) ile tamamen uyumludur.

Genç, çokuluslu ve kozmopolit ekibimiz on dilde konuşmaktadır. İki dilde (yerel dilde ve İngilizce olarak) uygulama projelerini hazırlar ve gerekirse çizimlerimize damga vuran yerel proje ofisleri ile ortaklıklar kurarız.

Proje referansları
Kombine Çevrim Santralları Alon Tavor and Ramat Gavriel, Israel
Kombine Çevrim Santralı Delimara, Malta

Sülfattan Arıtma Tesisi Guacolda, Şili