ÖZEL HUSUSLAR

Yapısal tasarım karmaşık ve zor bir süreçtir ve yürütülürken çözülmesi gereken özel ödevler ve sorunlar ortaya çıkar. convex ZT GmbH, aşağıdaki alanlarda deneyime ve uzmanlığa sahiptir:

Yapı dinamiği
Makina temellerinin (blok tipi temeller veya masa tipi temeller) yapısal ve dinamik analizlerini hazırlar ve gerekli sönümleyicileri (kauçuk, polyüretan gibi alansal veyahut çelik yay gibi noktasal) tasarlarız. Makine temellerinin projelendirilmesinde statik yükler altında göçme ve fazla oturma olmaması ve işletme frekansındaki titreşimlerin genliğinin tespit edilen belli bir limiti aşmaması kriterlerine dikkat ederiz.
Demiryolu ve karayolu trafiği nedeniyle titreşim ve yapı kaynaklı gürültü tahminleri hesaplıyor ve gerekli bina izolasyonunu (alansal sönümleyiciler) tasarlıyoruz.

Depreme dayanıklı tasarım
Dünyanın en sismik ülkelerinde (Şili, Türkiye, güneydoğu Avrupa ülkeleri) projeye özel deneyime sahibiz ve zemin ve yapısal sismik analizleri gerçekleştiriyoruz. Deprem hesaplarını, elastik tepki spektrumunu kullanarak modal analiz ile yapıyor, gerekirse doğrusal olmayan analiz yöntemini uyguluyoruz. Türk Deprem Yönetmeliği ve FEMA 356’ya göre yapının beklenen deprem performansının ve olası hasar mekanizmalarının belirlenmesini doğrusal olmayan dinamik analiz yöntemleri ile belirler, endüstriyel yapıları, performans hedeflerine uygun olarak tasarlarız (bakınız: Structural Performance Objectives in Seismic Design). Gerekirse, sismik baz yalıtım önlemlerini hesaplarız.

Gürültüye koruma
Yolların, otoyolların ve tren yollarının yanında gürültü koruma duvarları tasarlıyoruz. Yüksek hızlı demiryolu hatları için gürültü koruma duvar sistemleri geliştiriyoruz.
Gürültü ölçümleri yapıyor ve endüstriyel tesisler ve enerji santrallerindan doğan gürültü kirliliği konusunda uzman görüşler hazırlıyoruz.

Köprü tasarımı
Betonarme ve ön gerilmeli beton köprülerin durum tespit araştırmalarını yapıyor ve statik hesaplarla kontrol ediyoruz. Gerekli tamir işlerini tasarlar ve ilgili iş tekliflerini hazırlarız.