FIZIBILITE

Bir inşaat projesinin fizibilitesini değerlendirmek amacıyla, teknik, ekonomik, hukuki, operasyonel ve zamanlama hususlarının araştırılması gerekmektedir. Deneyim ve iyi karar verebilme başarılı bir fizibilite değerlendirmesinin anahtarıdır. Fizibilite raporunda, projenin hangi ölçüde, hangi maliyete ve hangi zamanda gerçekleştirilebileceği belgelendirilmektedir.

convex ZT GmbH, santral projeleri (termik santraller, hidroelektrik santralleri ve rüzgar santralleri) başta olmak üzere, endüstriyel projeler için fizibilite çalışmalarını hazırlar. Deneyimize ve 25’ten fazla ülkede 60’tan fazla gerçekleşen santral projelerinden oluşan proje veri tabanına dayanarak, kısa sürede projelerin fizibilitesini değerlendirebiliyoruz. Ayrıca, mevcut ve işletimde olan sanayi tesisleri için (ve özellikle kağıt fabrikaları ve soğuk hava depolarında) rehabilitasyon ve büyütme projeleri için fizibilite çalışmaları hazırlamaktayız.

Gerektiğinde, jeoteknik araştırma, sismik risk analizi ve (denizden ve/veya nehirlerden) sel risk analizine dayalı inşaat işleri ile ilgili saha değerlendirmesini yapıyoruz.

Proje referansları
15 Eyalet Hastahanesinin rehabilitasyonu, Romanya
Raubling Kağıt Fabrikası, Almanya