ŞANTIYE DENETIMI

Şantiye denetimi, inşaat işlerinin kalite, iş programını ve bütçesini kontrol eder. İnşaat sahibinin çıkarlarını temsil eder, şantiyede mal sahibinin haklarını gözetler ve yapının sözleşmede öngörülen kalite ve tasarıma uygun olarak inşa edilip edilmediğini izler. Yapım aşamasındaki tüm imalatlar başta taşıyıcı sistem olmak üzere; onaylı uygulama projelerine, genel ve özel teknik şartnamelere, ulusal ve/veya uluslar arası yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalarını sağlamak amacıyla denetlenir. İş yerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli önlemler aldırılır.

Şantiye denetimi, ilgili firmalar arasındaki etkileşimi kontrol eder, iş programına uyulmasını sağlar ve tüm teknik ve ekonomik konularda mal sahibinin çıkarlarını temsil eder.

convex ZT GmbH’de inşaatın ilerlemesi, bulut tabanlı bir veri platformundaki inşaat çizimlerine bağlı 360° fotoğraflar ile belgelenir. Tüm proje katılımcıları şantiyede “Street View” modunda online olarak gezinebilir. Projenin tamamlanmasından sonra, 360 ° dokümantasyonun tamamı indirilir, offline olarak saklanır ve ardından müşteriye teslim edilir.

Proje referansları
Kombine Çevrim Santralı Delimara, Malta
Ruzemberok Kağıt Fabrikası, Slovakya