TASARIM PROJESI

Temel tasarım projelerinde, tüm uzman projecilerin katkıları kullanılarak, işlevsel, yaratıcı, teknik, fiziksel, ekonomik, enerjik ve ekolojik gereksinimler göz önüne alınarak, projenin grafik illüstrasyonu adım adım geliştirilmektedir.

convex ZT GmbH, her türlü inşaat ve endüstriyel projeler için temel tasarımlar hazırlar. Temel tasarım, genel projenin grafik sunumunu, görsellemeleri, ön yapısal analizleri, proses tanımını, temel tesisat, elektrik ve aydınlatma projelerini kapsar. Temel tasarım sürecinde, proje alternatifleri maliyet ve takvim bakımından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Tahmini metrajlar baz alınarak, maliyet tahminleri ülkelere özgü birim fiyatlara göre hesaplanır. Akabinde, ruhsat projeleri hazırlanır ve yetkili makamlarla gerekli görüşmeler yapılır. Rusat projelerine dayalı olarak inşaat işleri ihaleleri düzenlenir, müteahhitler teklif vermeye çağrılır, teklif sahipleri ile açıklayıcı toplantılar yapılır ve teklif değerlendirilmesi yapılır.

Proje referansları
Mestiachala 1 & 2 Hidroelektrik Santralı, Gürcistan
Merkezi Isıtma Tesisi Graz, Avusturya