Mooskirchen_01
Mooskirchen_02
Mooskirchen_03

A2 OTOBANI, KÖPRÜ TAMIRI
Avusturya

 

2015 yılında ASFINAG otoyol yapım programı sırasında A2 otoyolu, Mooskirchen bölümü üzerinde geniş kapsamlı rehabilitasyon çalışmaları, köprüler ve gürültü koruma bariyerleri yapılmıştır. Her şerit için dört köprüde çeşitli yeniden düzenleme ve takviye ölçümleri gerçekleştirildi. G76 köprüsü, istinat duvarlarına sınırlandırılmış kenarlar yapılarak ve üstüne ilave bir yapısal beton tabakası uygulanarak güçlendirildi. G76a köprüsünde rulmanlar değiştirildi ve köprü ucu genleşme derzleri yenilendi. Tüm köprüler için beton onarımı, su-yalıtım sisteminin yenilenmesi, yeni drenaj, kenar kirişinin değiştirilmesi, korkulukların yenilenmesi çalışmaları yapılmıştır.
Yenilenen gürültü koruma duvarları, otoyolun kuzeyinde yer alır ve büyük ölçüde yüksek oranda emici ahşap beton elemanlar ve ahşap elemanlardan oluşur. Mevcut köprülerde duvar malzemesi olarak alüminyum paneller ve akrilik cam elemanlar kullanılmıştır.

ASFINAG adına convex ZT GmbH, tüm detay tasarımın yanı sıra köprülerin rehabilitasyonunun ve gürültü koruma bariyerlerinin miktar ve maliyetinin belirlenmesinden sorumluydu. Yol çalışmaları için tasarım çalışmaları girişim ortağı “Die Ingenieure ZT GmbH” tarafından yapılmıştır.

Müşteri:
ASFINAG Bau Management GmbH, Avusturya
Yer:
A2 Süd otobanı, Mooskirchen bölümü
Yapılar:
4 köprü, toplam uzunluk 220 m
Gürültü duvarı uzunluk / yükseklik:
1.350m / 2,0 – 4,5m
Gürültü duvarı dizaynı:
Mimar DI E. Plank

-
Fotoğraflar:
K. Edegger