Blockfundament_01
Blockfundament_02
Blockfundament_04
tocopilla_02
tocopilla_01
blockfundament

BLOK TIPI TEMELLER

 

Makine temellerinin projelendirilmesinde amaç, makinayı taşıyacak temel-zemin sisteminin ihtiyaçlara cevap verici ve emniyetli bir şekilde belirlenmesidir. En sık karşılaşılan makine temeli blok tipi olup, bu tip temellerde kütle büyük ve tabii frekans oldukça düşüktür. Blok tipi temeller, direk olarak yük taşıyan zemin veya kazık üzerine yerleştirilir. Işletme frekasında meydana gelen deplasmanların genliği limit değerleri aştıgı takdirde, titreşim sönümleme yayları veya elastomerik yüzeysel ürünler temel ile zemin arasına yerleştirilir.

convex ZT GmbH, blok tipi temellerin statik ve dinamik analizini türbin / jeneratör üreticileri ile yakın işbirliği içinde yürütür. Analizler, türbin temelinin tabii frekanslarını, işletme frekasında meydana gelen dinamik deplasmanların genliğini ve temelin dinamik rijitliğini hesaplamayı ve değerlendirmeyi içermektedir. Konu prestijli dergilerde yayınlanan makalelerde detaylı olarak tartışılmıştır (aşağıya bakınız).

Static and Dynamic Analysis of Concrete Turbine Foundations” Uzunoglu, T. et al. in Structural Engineering International 3/2008, Zürich
indir paper

„Statische und dynamische Berechnung von Turbinenfundamenten aus Stahlbeton“ Uzunoglu, T. et al. in: Beton- und Stahlbetonbau 100, Heft 10, 2005, Ernst & Sohn, Berlin
indir paper

Güncel proje referansları
Albayrak Kağıt Fabrikası, Türkiye (2016)

Makinalar:
Türbin-Jeneratör, Kompresör, Extruder, Booster Fan, vs.
Tip:
Blok tipi, betonarme
Titreşim kriteri:
düşük ayarlı (low tuned)
Saport tipi:
rijid veya elastik