marl_gud

CCPP MARL, ALMANYA

8. Eylül 2019

Evonik, Marl Chemical Park’a yeni, gelişmiş, yüksek verimli bir gaz ve buhar türbini elektrik santrali kuruyor. Evonik ve ortağı Siemens, 30 Ağustos 2019’da iki bloklu elektrik santralinin yapımı için anlaşmalar imzaladı. İnşaatın bu yılın bitiminden önce başlaması öngörülüyor. Tesis 2022 yılından itibaren kojenerasyon sürecinde enerji ve buhar üretecek (görselleme: Siemens).

convex ZT GmbH, Siemens Gas and Power ekibi içinde inşaat tasarımından sorumludur.