news_rwtp-besmayah

IÇME SUYU VE PROSES SUYU ARITMA TESISI BESMAYAH, IRAK

16. Kasım 2019

Ürdün’lü Mass Group Holding, Besmayah, Irak’ta bir nehir suyu arıtma tesisi inşa ediyor. Dicle Nehri’nden alınan su, arıtılarak kısmen Besmayah kombine çevrim elektrik santraline soğutma suyu ve kısmen de Bağdat’a içme suyu olarak pompalanmaktadır.

AWE Austrian Water Engineering GmbH ekibi içinde, convex ZT GmbH, proje planlama ve uygulama aşamasında inşaat mühendisliğinden sorumlu olarak mal sahibinin müşaviridir.