ramat-gabriel-ccpp_erste-aushubschaufel

CCPP RAMAT GAVRIEL & ALON TAVOR, ISRAEL

8. Aralık 2016

SIEMENS, Alon Tavor ve Ramat Gavriel, İsrail’de 70 MW elektrik kapasitesine sahip iki sanayi kombine çevrim enerji santralı inşa etmektedir.

SIEMENS adına convex ZT GmbH inşaat işleri uygulama projelerinden sorumludur.