convex_s6bruecken_1
convex_s6bruecken_2

S6 OTOBAN KÖPRÜLERI, AVUSTURYA

 

ASFINAG GmbH adına Feldäcker ve Sonnleiten köprülerinin altyapı ve korkuluk sistemleri ÖNORM B4002, SS 15.114 (özel araçlar)e göre alınan tasarım yükleriyle birlikte ÖNORM B4700, Eurocode EC2 and ÖNORM B4252 göre yeniden hesaplanmıştır. Ayrıca Eurocode ve ASFINAG akım şeması ve yük görüntüleri, kullanılarak mevcut demiryolu ve karayolu köprülerinin sürdürülebilirliği de değerlendirilmiştir.

İlave olarak, çalışmalar sırasında, yapıların gerçek durumu değerlendirilmiştir. Beton numuneleri alınmış, karbonatlama ve klorürün içeriği incelenmiştir. Köprülerin görsel olarak aşırı yüklemeye bağlı hasarı incelemek için yüzeyleri içinden ve dışından kontrol edilmiştir. Yeniden hesaplama sonuçlarına ve fiili durum analizlerine dayanarak, iyileştirme önerileri ve ilgili maliyet tahminleri işleri üstlenilmiştir.

Müşteri:
ASFINAG Baumanagement GmbH
Proje:
convex ZT GmbH
Köprüler:
´Feldäcker´ ve ´Sonnleiten´
Uzunluk:
111 m ve 204 m
Genişlik:
12,5 m
Kesit:
kutu tip, ön gerilmeli
Iş dönemi:
2009 - 2011

-
Fotoğraflar:
convex ZT GmbH