leverkusen_fgd_06
leverkusen_fgd_05
leverkusen_fgd_04
leverkusen_fgd_03
leverkusen_fgd_02
leverkusen_fgd_01

SCR CURRENTA LEVERKUSEN, ALMANYA

 

Uluslararası teknoloji grubu ANDRITZ AG, Almanya Leverkusen’deki CHEMPARK tesisinde tehlikeli atık yakma tesisi için bir SCR DeNOx tesisi (SCR: Seçici Katalitik İndirgeme) tedarik etmek üzere Currenta GmbH & Co. OHG’den sipariş aldı.

ANDRITZ AG adına convex ZT GmbH, inşaat işlerinin izin, temel ve detay tasarımından sorumlu oldu. Toprak koşulları nedeniyle, bazı yapıların yerinde beton kazıklarla derin temellerinin atılması gerekiyordu. Bu durum her türlü mevcut ve işletimde bulunan boru hatlarına özel dikkat gerektirdi.

Mal sahibi:
Currenta GmbH & Co. OHG
Genel müteahit:
Andritz AG
Inşaat maliyeti:
€ 1 Mio
Işletim:
2018

-
Fotoğraflar:
Andritz AG