ramatgavriel_01-2018_01
ramatgavriel_01-2018_02
ramatgavriel_01-2018_03
ramatgavriel_01-2018_04
ramatgavriel_06-09-2017
ramatgavriel_a_06-09-2017
ramatgavriel_29-05-2017
ramat-gavriel_20170215
ccpp_ramatgavriel_01
ccpp_ramatgavriel_02
ramat-gavriel_20170215_02

CCPP RAMAT GAVRIEL, ISRAEL

 

SIEMENS, İsrail’li elektrik üreticisi RD Energy adına, Kuzey İsrail‘de anahtar teslimi endüstriyel gaz ve buhar türbini santrali inşa ediyor. Elektrik üretimi 70 MW olan Ramat Gavriel enerji santrali, bir elyaf fabrikasına elektrik ve proses buhar üretecektir. Tesis 2018 yılının ortalarında devreye sokulacaktır.

convex ZT GmbH. SIEMENS Avusturya için proje yönetimi görevleri ve inşaat işleri detay tasarımını gerçekleştiriyor. Tel Aviv’ten Ron Meshulami Engineers Ltd., convex ZT GmbH’ye İsrail standart ve düzenlemeleri konusunda yardımcı oluyor.

Müşteri:
SIEMENS Avusturya GmbH
Genel müteahhit:
SIEMENS, Avusturya
Kapasite (elektrik):
70 MW
Inşaat başlangıcı:
Ekim 2016
Işletme:
Yaz 2018

-
Fotoğraflar:
SIEMENS