Mjoelby_031
Mjoelby_041
Mjoelby_021
Mjoelby_05
Mjoelby_10_20141
Mjoelby_Fuel-Silo_10_2014
Mjoelby_03
Mjoelby_04
Mjoelby_02
Mjoelby_01

MJÖLBY BIOKÜTLE TERMIK SANTRALI, ISVEC

 

Mjölby-Svartådalen Energi AB, Mjölby, İsveç’te yıllık 100 GWh bölgesel ısıtma ve 45 GWh elektrik kapasiteli bir kojenerasyon enerji santrali inşa etmektedir. 35 MW’lık biyokütle enerji santralinde yakıt olarak odun kullanılacaktır. Enerji santralinde sonbahar, kış ve ilkbahar boyunca şebeke hattı için asgari yük üretilecektir. Santral sonbahar 2015’te resmi olarak işletimde olacaktır.

Santralin genel müteahhiti ANDRITZ Energy & Environment (AE&E)’dir. convex ZT GmbH, AE&E adına tüm inşaat dizaynından ve  inşaat işleri ihalesinden sorumludur. Sıkı inşaat programını yerine getirebilmek amacıyla betonarme prefabrike elemanların kullanılmasına mümkün olduğu kadar öncelik verilmiştir.

Müşteri:
Mjölby-Svartådalen Energi AB, İsveç
Genel müteahhit:
AE&E, Avusturya
Kapasite:
35 MW
Hizmete giriş tarihi:
2015

-
Fotoğraflar:
AE&E, A. Moritz