CCPP-Malzenice-Slovakia1
CCPP-Malzenice-Slovakia1287155666
CCPP-Malzenice-Slovakia1233356431
CCPP-Malzenice-Slovakia1237113725
CCPP-Malzenice-Slovakia1236335848

MALZENICE DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ, SLOVAKYA

 

E.ON firması Malzenice/Slovakya’da 2012 senesinde işletime açılmış olan 400 MW’lık doğal gaz çevirim santralını kurmuştur. Bu projede Almanya’dan SIEMENS AG ana müteahhit olarak atanmış, inşaat işleri ise Avusturya’dan Porr-Alpine Mayreder konsorsiyumu tarafından üstlenilmiştir.

Sahadaki zemin şartlarından dolayı zemin iyileştirme çalışmaları zorunlu hale gelmiştir. Buna istinaden 0,8 m çapında, 16 m uzunluğunda taş sütunlar kare bir alan içinde 1,5 m’lik aralıklarla vibrasyon yerleştirme metodu kullanılmak sureti ile inşa edilmişlerdir. İnşaat projelendirme işleri ise Porr-Alpine Mayreder Ortak Girişimi adına Zorn & Nowy ZT GmbH, Heindl & Partner ZT GmbH ve convex ZT GmbH firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir.

Müşteri:
E.ON, Almanya
Genel müteahhit:
SIEMENS, Almanya
Kapasite (elektrik):
400 MW
Toplam maliyet:
€ 280 Milyon.
Beton:
18.000 m³
Inşaat demiri:
1.800 ton
Hizmete giriş tarihi:
2012

_
Fotoğraflar:
SIEMENS, T. Uzunoglu