kw_kuyuma_1
kw_kuyuma_2
kw_kuyuma_3
kw_kuyuma_4

KUYUMA HES, TÜRKIYE

 

Bir Avusturya’lı yatırımcı Türkiye Karadeniz kıyısında, Samsun yakınlarında bulunan bir hidroelektrik santrali inşa etmektedir. Yatırımcı adına convex ZT GmbH temel yapısal tasarımı üstlenmiştir.

Regülatörlü hidroelektrik santralinin dizayn debisi 5,9 m3/s ve net düşüşü 399 m’dir. Santral, kurulu gücü 18 MW olan iki adet Pelton türbini ile donatılacaktır. Yıllık enerji üretiminin 40 GWh olacağı beklenmektedir.

Müşteri:
Avusturya yatırımı
Su akış miktarı / net düşüş:
5,9 m3/s / 399 m
Kapasite:
18 MW
Hizmete giriş tarihi:
2018

-
Fotograflar:
convex ZT GmbH