ashta_1297346954-701x468
ashta_1287151019-337x234
ashta_1279578075-351x234
ashta_1279577824-543x234

ASHTA HES, ARNAVUTLUK

 

Verbund ve EVN ortak girişimi olan proje şirketi Energji Ashta Shpk, Arnavutluk’un kuzeybatısındaki Shkodër bölgesinde bulunan Drin Nehri üzerinde Ashta hidroelektrik santralini inşa etmektedir. Ashta I ve Ashta II santrallerinde 560 m3/s ve 530 m3/s maksimum proje su akış miktarıyla birlikte kurulu güç kapasitesi yaklaşık olarak 48.2 MW olacaktır. Yıllık ortalama enerji üretim kapasitesi ise yaklaşık 230 GWh/a olacaktır. Daha fazla bilgi için: www.energji-ashta.al

Bir elektrik santralinden oluşan Ashta I, Spathara savağının mevcut yapılarını kullanan bir baraj olarak inşaa edilmiştir. Ashta II; su giriş kanalını, ikinci elektrik santralini ve giden su kanalını içermektedir. Yapılar, sismik açıdan yüksek riskteki bir alanda bulunmaktadırlar. Verbund adına, convex ZT GmbH uygulama projelerinin denetimini ve bazı binaların uygulama projesini yapmıştır.

Müşteri:
Verbund/EVN, Avusturya
Türbinler:
Andritz AG, Avusturya
Inşaat işleri:
Porr AG, Avusturya
Su akış miktarı (Ashta I / II):
560 / 530 m3/s
Kapasite (Astha I & II):
48.2 MW
Toplam maliyet:
€ 160 Milyon
Hizmete giriş tarihi:
2012

_
Görselleme, fotograflar:
Verbund