betriebsgebaeude_baumgarten

IŞLETME BINASI BAUMGARTEN, AVUSTURYA

24. Mart 2018

Gas Connect Austria GmbH, gaz kompresör istasyonu Baumgarten’in yerinde yeni bir işletme binası ve ilgili ısıtma ve jeneratör evi inşa ediyor. Üç katlı binanın 3.000 m2 brüt taban alanı vardır.

Gas Connect Austria GmbH adına convex ZT GmbH, tasarım ve inşaat ruhsatından işlerinden sorumludur. Tasarımın bir parçası olarak, muhtelif varyantlar müşteri ile çalışılmış ve son olarak bir iç atriyum’lu üç katlı düzenleme seçilmiştir.