abhitzekessel_chile

EL CAMPESINO TERMIK SANTRALI, KAZAN BINASI, SILI

28. Nisan 2016

NEM Energy B.V., Hollanda, Sili’deki bir kombine çevrim santrali için bir kazan ve bir çelik baca temin etmektedir.

convex ZT GmbH, NEM Energy B.V. adına kazan ve bacanın yapısal ve sismik dizayn işlerinden sorumludur.